• Św. Zygmunt
  • niebo
  • Bez nazwy

W naszym przedszkolu: dzieci odkrywają swoje talenty!

pfin
logo03
logo04

Przedszkole Sióstr Świętego Józefa we Wrocławiu jest przedszkolem wyznaniowym, katolickim.
Z założenia więc i swojej misji pomaga rodzicom wychowywać ich pociechy w wierze katolickiej.
Czyni to na wieloraki sposób, między innymi poprzez katechizację, która odbywa się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. W czasie tych spotkań modlimy się z dziećmi, śpiewamy i poznajemy Jezusa i Jego miłość do nas. Dzieci poznając Okresy Liturgiczne w Kościele Katolickim uczą się uczestniczyć w nich w sposób czynny. W Adwencie chodzimy do Kościoła Parafialnego na Mszę Świętą Roratnią, gdzie zajmujemy się animacją śpiewu liturgicznego oraz angażujemy Rodziców do czytania czytań, śpiewu psalmu i modlitwy wiernych. W czasie Bożego Narodzenia każda grupa przygotowuje i przedstawia „Jasełka”, na które zapraszamy Rodziny przedszkolaków, przedstawicieli władz i kuratorium oraz dobroczyńców i osoby zaprzyjaźnione z przedszkolem. W Wielkim Poście
w naszym ogrodzie odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, ponadto wszystkie grupy wzięły udział w katechezie Niedzieli Palmowej, do której przygotowywaliśmy „Chusty Miłosierdzia” czyli dobre uczynki wykonane przez dzieci i ich Rodziny w Wielkim Poście. W Wielkim Tygodniu odbyła się katecheza „Ostatniej Wieczerzy”, której towarzyszył obrzęd umycia nóg i łamania chleba jako przypomnienie Przykazania Miłości zostawionego nam przez Jezusa oraz Eucharystii. Każda grupa przygotowała krótki program artystyczny związany z Życzeniami Wielkanocnymi. W czasie Wielkanocnym grupa $-latków przygotowała „Misterium Wielkanocne” by przybliżyć nam prawdę, że Jezus przez  Swoja  Mękę i Śmierć na Krzyżu pokonał szatana, śmierć i Zmartwychwstał. W maju gromadzimy się przy Grocie Matki Bożej w naszym ogrodzie, by chwalić Maryję śpiewem litanii.
Wiele katechez odbywa się na kanwie Pisma Świętego, gdy dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywają role podczas czytania przypowieści biblijnych. Dzieci przez obraz, śpiew i ruch utrwalają sobie sceny i prawdy, o których opowiada Pismo święte. Poprzez wiele aktywności, form i metod przybliżamy dzieciom tematy i prawdy wiary, które staja się dla dzieci bliskie, zrozumiałe i pełne życia. W grupach wychowawczych nauczyciele wykonują też okolicznościowe dekoracje religijne, które przypominają dzieciom o Bożej obecności. Korzystamy też z pomocy dydaktycznych w formie dziecięcych książeczek – katechizmów, w których razem z Rodzicami dzieci wykonują proste ćwiczenia: naklejają naklejki, kolorują, rysują, itp. Rodzice w ten sposób mogą jeszcze raz porozmawiać z dzieckiem o temacie katechezy.

Cenną i nieocenioną tradycją Przedszkola jest Msza Święta przeżywana kilka razy do roku wspólnie dzieci i rodziców w Domowej Kaplicy Sióstr Świętego Józefa, w czasie której ubogacamy się wspólnie modlitwą i świadectwem wiary.

20181022_091846
Previous Next Play Pause
1

Jedną z podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym jest potrzeba ruchu. Potrzeba ta u dzieci 3-6 letnich jest naprawdę ogromna, dziecko wręcz domaga się ruchu. Jest to czas, by kształtować prawidłowe nawyki ruchowe. Warto więc zainteresować dziecko takimi zajęciami, które zaprocentują w przyszłości.

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji dla każdej grupy wiekowej. Zajęcia takie odbywają się w małych grupach, dla zwiększenia ich efektywności. Duża różnorodność pomocy i sprzętu sportowego pomaga uatrakcyjnić zabawy ruchowe. W miesiącach letnich zajęcia gimnastyki odbywają się też na podwórku przedszkolnym.

W ciągu roku organizowane są zajęcia otwarte, w których czynnie uczestniczą rodzice z dziećmi. Podczas corocznie organizowanego festynu rodzinnego jest możliwość wzięcia udziału w sportowych potyczkach rodzinnych.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzi pani Dorota Świdurska.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę przeznaczoną dla małego dziecka.

Cele zajęć to:

rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych, a także wspieranie naturalnej wrażliwości dziecka na muzykę wyrażanej poprzez ruch, śpiew, grę na instrumentach.

Podczas zajęć dzieci mają okazję słuchać, tworzyć i bawić przy „żywej” muzyce wykonywanej na pianinie, flecie poprzecznym, instrumentach perkusyjnych, śpiewie. Dobór muzyki obejmuje utwory o walorach artystycznych tzw. muzyki klasycznej, dostosowany do możliwości i zainteresowań dzieci.

Proponowane zabawy rytmiczne, taneczne rozwijają w dziecku koordynację ruchową, poczucie rytmu, orientację przestrzenną, ułatwiają adaptację w grupie rówieśników. Ćwiczenia ze śpiewem są okazją do rozwijania mowy, wrażliwości muzycznej, odreagowania napięć. Spontaniczna twórczość muzyczna dziecka sprzyja pełnemu rozwojowi jego indywidualności.

Zajęcia z Rytmiki prowadzi u nas pani Agnieszka Szymajda.

20180920_124416
PART_1537441474947
PART_1537441903280
Previous Next Play Pause
1 2 3
                                         Jadłospis na kolejne dwa tygodnie: 
 
 
 

 
 
 

 

    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 

 

W naszym przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach dodatkowych:

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Katarzyna Dyjak

W każdy czwartek prowadzone są zajęcia taneczne przez pana Adriana Foksińskiego.

 

20180921_092245
IMG-20180921-WA0003
IMG-20180921-WA0007
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

W roku przedszkolnym 2022 / 2023 w naszym przedszkolu będziemy prowadzić również zajęcia z sensoplastyki. 


 

Back to top