Realizujemy obowiązującą Podstawę programową w oparciu o Program wydawnictwa WSiP "Planeta Dzieci" autorstwa Jolanty Wasilewskiej.

 • Jesteśmy nowoczesnym, katolickim przedszkolem, w którym panuje rodzinna atmosfera i wszyscy chętnie tu wracamy,
 • Katolicki charakter przedszkola sprawia, że dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, gdyż zarówno  w domu, jak i w przedszkolu uznawane są te same wartości. Jednolity świat wartości i wpływów wychowawczych sprawia, że proces wychowania może być bardziej skuteczny.
 • Każdy z nauczycieli stara się jak najlepiej realizować swoje zadania, gdyż ma świadomość, że jest odpowiedzialny za dzieci nie tylko wobec rodziców ale i przed Bogiem.
 • Wychowanie i edukacja jest służbą dziecku.
 • Wszystkie nauczycielki kochają swoją pracę i są zawsze uśmiechnięte,
 • W swojej pracy stosujemy metody, które sprzyjają myśleniu, działaniu, a także rozwojowi dzieci,
 • Przedszkole dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, nauczyciele mają możliwość korzystania z wielu nowych, ciekawych pomocy.
 • Mamy własny, duży plac zabaw z wieloma atrakcjami oraz przepyszne jedzenie przygotowywane na miejscu a nie catering.
 • Charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego dziecka, ponieważ uwzględniamy jego zainteresowania, zdolności i potrzeby. U nas każde dziecko jest cudownym Dzieckiem Bożym, jest wyjątkowe i osiąga sukces,
 • Wychowanie w wartościach katolickich uczy dzieci  wrażliwości, a także wyrabia systematyczność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Dokładamy wszelkich starań, by nasze pociechy rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku. Kształtujemy w nich poczucie własnej wartości i akceptacji. Wdrażamy do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.
 • Współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich sugestie oraz pomysły. Pełnimy wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby oraz możliwości dziecka. 

 

- dużo ciekawych i atrakcyjnych zajęć i zabaw dla dzieci
- życzliwa atmosfera personelu
- wycieczki i wyjścia
- corocznie organizujemy festyn rodzinny
- występy dzieci i uroczystości z udziałem rodziców
- dni skupienia dla rodziców
- atmosfera przyjazna i życzliwa dla dzieci
- bardzo dobre wyposażenie przedszkola w materiały dydaktyczne
- indywidualne podejście do dziecka, dbanie o jego potrzeby
- wychowanie chrześcijańskie, wychowanie do wartości
- wykfalifikowana i zaangażowana dobra kadra pedagogiczna
- zdrowa, domowa kuchnia
- wychowanie i edukacja jest słuzbą dziecku
- bardzo indywidualne podejście do dziecka
- pełne zaangażowanie personelu
- dbałość o wszechstronny rozwój dziecka
- życzliwośc i szacunek w każdej relacji
- atmosfera przyjaźni troski i serdeczności
- przedszkole doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne

Back to top