Przedszkole Sióstr Świętego Józefa we Wrocławiu jest przedszkolem wyznaniowym, katolickim.
Z założenia więc i swojej misji pomaga rodzicom wychowywać ich pociechy w wierze katolickiej.
Czyni to na wieloraki sposób, między innymi poprzez katechizację, która odbywa się dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. W czasie tych spotkań modlimy się z dziećmi, śpiewamy i poznajemy Jezusa i Jego miłość do nas. Dzieci poznając Okresy Liturgiczne w Kościele Katolickim uczą się uczestniczyć w nich w sposób czynny. W Adwencie chodzimy do Kościoła Parafialnego na Mszę Świętą Roratnią, gdzie zajmujemy się animacją śpiewu liturgicznego oraz angażujemy Rodziców do czytania czytań, śpiewu psalmu i modlitwy wiernych. W czasie Bożego Narodzenia każda grupa przygotowuje i przedstawia „Jasełka”, na które zapraszamy Rodziny przedszkolaków, przedstawicieli władz i kuratorium oraz dobroczyńców i osoby zaprzyjaźnione z przedszkolem. W Wielkim Poście
w naszym ogrodzie odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, ponadto wszystkie grupy wzięły udział w katechezie Niedzieli Palmowej, do której przygotowywaliśmy „Chusty Miłosierdzia” czyli dobre uczynki wykonane przez dzieci i ich Rodziny w Wielkim Poście. W Wielkim Tygodniu odbyła się katecheza „Ostatniej Wieczerzy”, której towarzyszył obrzęd umycia nóg i łamania chleba jako przypomnienie Przykazania Miłości zostawionego nam przez Jezusa oraz Eucharystii. Każda grupa przygotowała krótki program artystyczny związany z Życzeniami Wielkanocnymi. W czasie Wielkanocnym grupa $-latków przygotowała „Misterium Wielkanocne” by przybliżyć nam prawdę, że Jezus przez  Swoja  Mękę i Śmierć na Krzyżu pokonał szatana, śmierć i Zmartwychwstał. W maju gromadzimy się przy Grocie Matki Bożej w naszym ogrodzie, by chwalić Maryję śpiewem litanii.
Wiele katechez odbywa się na kanwie Pisma Świętego, gdy dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywają role podczas czytania przypowieści biblijnych. Dzieci przez obraz, śpiew i ruch utrwalają sobie sceny i prawdy, o których opowiada Pismo święte. Poprzez wiele aktywności, form i metod przybliżamy dzieciom tematy i prawdy wiary, które staja się dla dzieci bliskie, zrozumiałe i pełne życia. W grupach wychowawczych nauczyciele wykonują też okolicznościowe dekoracje religijne, które przypominają dzieciom o Bożej obecności. Korzystamy też z pomocy dydaktycznych w formie dziecięcych książeczek – katechizmów, w których razem z Rodzicami dzieci wykonują proste ćwiczenia: naklejają naklejki, kolorują, rysują, itp. Rodzice w ten sposób mogą jeszcze raz porozmawiać z dzieckiem o temacie katechezy.

Cenną i nieocenioną tradycją Przedszkola jest Msza Święta przeżywana kilka razy do roku wspólnie dzieci i rodziców w Domowej Kaplicy Sióstr Świętego Józefa, w czasie której ubogacamy się wspólnie modlitwą i świadectwem wiary.

20181022_091846
Previous Next Play Pause
1

Back to top