W naszym Przedszkolu:

Wspieramy dzieci we wszechstronnym rozwoju w oparciu o wartości chrześcijańskie i towarzyszymy im w odkrywaniu piękna stworzonego świata oraz Jego Stwórcy.

Przekazujemy dzieciom radość płynącą z Ewangelii poprzez wychowanie i rozwijanie w nich postaw prospołecznych, zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

Wspieramy rodzinę w wychowaniu dzieci i kształtowaniu w nich właściwego „stanowiska wobec Boga, Kościoła i państwa” na wzór św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego stając się „wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego”.

jozef1

 

 

Św. Józef

Naszemu Przedszkolu patronuje Św. Józef – prosty i pokorny cieśla z Nazaretu, któremu Bóg powierzył opiekę nad swym Synem – Jezusem i Jego Matką – Maryją. Wiernie i odpowiedzialnie wypełnił swoje zadanie, troszcząc się o Najświętszą Rodzinę. Był oblubieńcem Najświętrzej Maryi Panny, przybranym ojcem Jezusa - cieniem Ojca Niebieskiego.

 

W Twoje w silne dłonie, dobry i kochany św. Józefie,
powierzamy dzieci, rodziców i personel przedszkola.

Św. Józefie – opiekuj się nami!

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Przedszkola Sióstr Świętego Józefa we Wrocławiu.

Statut Przedszkola

 

Pszczoła:

Pszczoła jest symbolem pracowitości, pilności, porządku, mądrości, altruizmu, troskliwości, posłuszeństwa... rój w symbolice chrześcijańskiej jest obrazem Kościoła.


Pszczoły od zamierzchłych czasów uchodziły za święte. Pszczoła jest symbolem pracowitości, wstrzemięźliwości i czystości. Bernard z Clairvaux przyrównywał Chrystusa do Pszczoły. W wigilię Wielkiej Nocy hymn śpiewany na pochwałę paschalnej świecy wychwala pracę pszczół (świeca - owoc pracy pszczelego roju). Praca pszczół porównywana była z trudem mędrców spijających nektar z kwiatów Pisma Świętego. Pszczoła jest atrybutem św. Ambrożego i św. Bernarda z Clairvaux.

 

 

 

Back to top