Zapisy dzieci do przedszkola na rok bieżacy, oraz na następne lata przyjmowane są osobiście w kancelari Dyrektora,
lub telefonicznie - od poniedziałku do piatku: 
tel. 71 322 83 23

Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc oraz według kolejności zapisów.
Dane potrzebne do zapisu dziecka:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. data urodzenia
  3. adres zamieszkania
  4. nr. tel. kontaktowego


Aby zapisać Maluszka do naszej placówki, należy także wypełnić ,,Kartę zgłoszenia Dziecka do przedszkola”, którą można pobrać na stronie lub otrzymać w siedzibie Przedszkola. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub zostawić w siedzibie Przedszkola.

PLIKI DO POBRANIA :
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

3-latki

4-latki

5-latki

6-latki

Zgoda na wizerunek

Upoważnienie do odbioru dziecka

Back to top